Regulamin składek członkowskich

REGULAMIN SKŁADEK
W UCZNIOWSKIM KLUBIE SPORTOWYM KODOKAN
ROK SZKOLNY 2022/2023

1. Składka członkowska w roku szkolnym 2022/23 wynosi 1615 zł rocznie
-płatna w 9 miesięcznych ratach po170,00zł oraz 1 miesięcznej racie w wysokości 85zł za miesiąc w którym są ferie zimowe, od osoby lub:
- 170 zł -jedno dziecko
- 220zł - rodzeństwo 2 osoby
- 270 zł - rodzeństwo 3 osoby i więcej
- 85 zł - zadeklarowane treningi 1 raz w tygodniu
- opłata ustalona przez Zarząd Klubu - indywidualne przypadki
objęte programami profilaktycznymi.

2. Składka członkowska może ulec zmianie (na początku roku szkolnego lub na początku roku kalendarzowego)

3. Składkę członkowską wpłacamy na konto klubu do 10 każdego miesiąca „z góry”:

CREDIT AGRICOLE
Numer konta: 97 1940 1076 3004 9042 0000 0000,
z dopiskiem „składka członkowska za zajęcia judo+ za kogo i za jaki miesiąc”

4. Nie ma zwolnień z opłat jak również ich pomniejszania w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach ( nieobecność można odrobić na innej grupie po wcześniejszym ustaleniu z trenerami).
Wyjątek stanowią zwolnienia długoterminowe powyżej 1 miesiąca, sprawy tego typu będą rozpatrywane indywidualnie z trenerami.

5. Treningi prowadzone są zgodnie z kalendarzem roku szkolnego a zajęcia które wypadają podczas świąt i dni wolnych w szkole nie są odrabiane.

Zarząd UKS Kodokan